Staff Details

Principal
Photo Staff Name Designation Emp-Code Date of Joining in Present K.V. Date of Joining at Present Post Last Updated
MR. JITENDRA KUMAR DAROCH PRINCIPAL 27190 03/10/2022 23/02/2015 04/10/2022
Vice Principal
Photo Staff Name Designation Emp-Code Date of Joining in Present K.V. Date of Joining at Present Post Last Updated
MR. DILIP CHAUHAN VICE PRINCIPAL 54223 23/12/2022 15/02/2019 03/01/2023
Post Graduate Teacher
Photo Staff Name Designation Emp-Code Date of Joining in Present K.V. Date of Joining at Present Post Last Updated
MRS. GUNJAN GAUR PGT CHEMISTRY 12435 01/09/2021 18/12/1993 12/11/2022
MRS. NAGESHWARI ASHOK PGT CHEMISTRY 12800 24/04/2017 24/11/1995 25/10/2021
MRS. TRIVENI SHAKYAWAR PGT HINDI 12550 06/04/2002 24/11/1995 08/10/2022
MR. ABHISHEK ARYA PGT COMPUTER SCIENCE 50422 09/08/2019 05/09/2007 22/10/2021
MR LAXMAN SINGH RAWAT PGT MATHS 8326 30/06/2014 24/10/2008 12/11/2022
MR. N C KHAMBHATI PGT COMMERCE 44530 13/12/2012 05/11/2008 23/10/2021
MR. A P SHRIVASTAVA PGT MATHS 8789 30/06/2014 02/06/2009 08/10/2022
MR. ANIL KUMAR PGT ENGLISH 18/01/2012 18/01/2012 07/10/2022
PINKESH JAYENDRA RATHOD PGT PHYSICS 59200 29/10/2021 08/10/2014 07/10/2022
AKHILESH SURYAWANSHI PGT PHYSICS 51900 28/10/2021 31/03/2015 05/04/2022
MR. JITENDRA BHATNAGAR PGT BIOLOGY 31647 21/02/2019 21/02/2019 12/11/2022
MR. SURESH KUMAR MAKWANA PGT ECONOMICS 55539 22/05/2012 07/02/2020 07/10/2022
Trained Graduate Teacher
Photo Staff Name Designation Emp-Code Date of Joining in Present K.V. Date of Joining at Present Post Last Updated
MRS DEEPIKA PANDE TGT HINDI 12571 15/04/2002 15/09/1995 07/10/2022
MR PUNAMBHAI K PARMAR TGT SANSKRIT 12572 13/08/2004 16/09/1995 08/10/2022
MRS PAVANLATA KUSUMAKAR TGT ENGLISH 12371 21/05/2010 11/10/2001 07/10/2022
MRS. SHAILJA KAUSHIK TGT ENGLISH 12414 05/07/2016 12/09/2002 22/10/2021
MR CHAUDHARI PANKAJ KUMAR TGT HINDI 54724 01/07/2014 27/09/2007 08/10/2022
MRS. MAHEJABINBANU I MALEK TGT MATHS 54253 30/06/2008 30/06/2008 22/10/2021
MR. KAUSHIK KUMAR DABHI TGT ENGLISH 44788 17/05/2013 17/11/2008 22/10/2021
DR. AMIT SHARMA TGT ART EDUCATION 49199 23/10/2021 28/03/2012 12/11/2022
MRS. SADHANA SHANDILKAR TGT MATHS 37919 16/08/2019 03/08/2013 12/11/2022
MR. VED PRAKASH HALWAN TGT HINDI 31932 31/07/2019 18/08/2013 12/11/2022
KIRTI JANGID TGT SOCIAL SCIENCE 47127 23/10/2021 08/09/2014 07/10/2022
SRASHTI MEENA TGT SOCIAL SCIENCE 81557 23/10/2021 04/09/2019 05/04/2022
MRS. JYOTI PANT TGT SST 06/09/2019 06/09/2019 12/11/2022
JAISHREE CHAUHAN TGT SCIENCE 80838 23/10/2021 09/09/2020 08/10/2022
CHAINA AGRAWAL TGT SCIENCE 81634 25/10/2021 06/09/2021 08/10/2022
Primary Teacher
Photo Staff Name Designation Emp-Code Date of Joining in Present K.V. Date of Joining at Present Post Last Updated
AMITA SNEHAL BHAGAT PRT 12655 22/10/2021 23/10/1986 08/10/2022
MRS. SUDHA MAKWANA PRT 12633 10/09/2018 17/11/1992 12/11/2022
MR. PIYUSH DAVE PRT MUSIC 12543 07/12/1999 02/08/1995 22/10/2021
MRS. AFROZZAMAL ANSARI PRT 12556 28/10/2021 20/09/1995 08/10/2022
MRS. SUMAN BISHT PRT 22334 21/05/2009 21/09/1995 22/10/2021
NAVIN VANKAR PRT 54140 23/10/2021 13/09/2007 07/10/2022
MR. ANIL BHAI R VASAVA PRT 44010 30/07/2019 13/09/2007 12/11/2022
MR. KAMLESH KUMAR SOLANKI PRT 55380 24/09/2018 13/09/2007 22/10/2021
JOLLY PARMAR PRT 44453 02/04/2018 27/01/2009 07/10/2022
MR. SHOBHIT VIRADIYA PRT 44225 17/08/2019 28/01/2009 12/11/2022
MR SANJAY KUMAR R KATARIYA PRT 44786 06/11/2017 31/01/2009 08/10/2022
MR. PRANAV N PARMAR PRT 9076 01/07/2014 02/02/2009 22/10/2021
MRS. KHUSHBU SHAH PRT 56555 07/10/2017 19/03/2009 08/10/2022
MRS. SMITA VARIAR PRT 46724 03/07/2015 18/09/2009 22/10/2021
MANISHA PRT 68445 23/10/2021 23/10/2017 08/10/2022
MRS SUPTI RANI DATTA PRT 12564 24/09/2018 24/09/2018 22/10/2021
MRS VEENA NAVIN PRASAD PRT 27761 03/08/2019 03/08/2019 12/11/2022
Sub-staff
Photo Staff Name Designation Emp-Code Date of Joining in Present K.V. Date of Joining at Present Post Last Updated
MR. MANUBHAI SOLANKI SUB STAFF 12534 17/07/1986 17/07/1986 12/11/2022
MR. P M ROHIT SUB STAFF 12536 01/06/1991 01/06/1991 12/11/2022
MR. SHANTILAL D PARMAR SUB-STAFF 12584 01/05/2012 11/08/1994 12/11/2022
MR. PRAVEEN C VANKAR SUB-STAFF 12580 27/07/2018 01/05/1995 12/11/2022
MR. R D VASAVA SUB-STAFF 12583 01/04/2009 10/05/1995 12/11/2022